1940 - 1999

In 1940 verkocht het gezin Hector Abrams-Vermeersch het huis aan Etienne Vermeersch-Dalle. Intussen kwam een handelaar in kachels het huis bewonen: Albrecht Poupaert bleef er wonen van 1937 tot 1952. Het huis was zo groot dat op hetzelfde moment de kachelhandelaar Poupaert nagenoeg volledig de kelder en winkelruimte gebruikte, terwijl de familie Ve rme e r s ch-Da l l e haar kantoren op de eerste verdieping had. De Pronto- Verdalhorloges zijn inderdaad van Vermeersch-Dalle. 

 

Op 3 juli 1948 kocht de heer Firmin Van Wambeke het Florentijnse Natiehuis. Als meester-kleermaker, geboren in Oudenaarde op 7 augustus 1912, runde hij tot 1993 zijn zaak in dit huis. Op tachtigjarige leeftijd en nog even sportief nam hij na 44 jaar afscheid van dit huis met zijn grote historische waarde. Zijn vrouw Marie-José Impe is geboren in Parijs op 22 januari 1917.