1800 - 1900

Op 1 april 1822 nam Felix Demuelenaere zij intrek in het huis. Hij was procureur des konings en lid van de Tweede Kamer. In 1830 werd hij provinciegouverneur en lid van de delegatie die de koningskroon aan Leopold van Saksen-Coburg ging aanbieden. Nadien werd hij minister van Buitenlandse Zaken. In 1836 werd hij tot graaf verheven. Hij stierf in 1862 zonder kinderen. In 1831 verhuisde de gouverneur naar de Burg. 

De verhuring ging verder aan Louis De Croeser, Gilbert De Jode, Marie Derudder en Marie De Lange. Anaïse Lebèque trouwde met kapitein-commandant Léonce Ensor. 

Na Jean Locufier en Jean-Jules Vervloet kwam de familie Abrams in het huis wonen. Merkwaardig is dat we op de zoldermuren het Belgisch staatsblad uit 1891 gevonden hebben.

Abrams was kasteeldecorateur. Deze familie verlaagde de vloer en bracht winkelramen aan in 1907. Ook de sierlelie van de Florentijnse loge werd verwijderd. Aan de zolderwand en de gewelven hangen nog steeds de moules van de kunstvolle gewelven.